Bàn giao hồ sơ thiết kế – quyết toán HĐTK (TLGĐ) – EN

Bàn giao hồ sơ thiết kế – quyết toán HĐTK (TLGĐ) – EN