Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Quy Hoạch Xây Dựng QCVN 01:2019/BXD

09/09/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy hoạch xây dựng”, mã số QCVN 01:2019/BXD.

Sửa đổi một số quy định về quy hoạch xây dựng

03/03/2020

Nghị định số 72/2019/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về nguyên tắc lập quy hoạch đô thị tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP. Theo đó, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới phải được lập quy hoạch chung, đảm bảo phù  hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

03/03/2020

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ra Thông tư 21/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư. Căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư là 25m2.

Luật Quy hoạch 2017: Toàn bộ những điểm mới nhất

25/05/2019

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Dữ liệu GIS – phát triển ứng dụng cho đô thị thông minh

29/10/2018

Trong quá trình quy hoạch và quản lý đô thị thông minh, dữ liệu hệ thông tin địa lý đóng vai trò quan trọng khi trở thành nền tảng của hàng loạt ứng dụng công nghệ cho hạ tầng.

Thủ tục, chi phí chuyển nhượng nhà chung cư

06/03/2018

Các thủ tục và chi phí khi chuyển nhượng nhà chung cư. Hướng dẫn quy trình thủ tục của luật sư.

Từ 3/3, đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ

06/03/2018

Nghị định 01 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai được đánh giá đã giải quyết hàng loạt vướng mắc cho người dân, một trong số đó là sẽ cấp sổ đỏ cho đất chuyển nhượng bằng giấy tay.

Hướng dẫn mới nhất về tách thửa tại TP.HCM

06/03/2018

Trong thời gian chờ lập quy hoạch 1/500 cho các khu vực được tách thửa, hồ sơ tách thửa các khu đất có hình thành đường giao thông tại các quận/huyện phải chuyển cho Sở QH-KT có ý kiến.

Giấy phép xây dựng nhà mới xin như thế nào?

24/01/2018

Giấy phép xây dựng nhà mới xin như thế nào? Hãy cùng theo dõi video sau để biết các thủ tục cần thiết khi chuẩn bị xin Giấy phép xây dựng.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ

09/01/2018

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật…

Luật Quy hoạch đô thị

02/01/2018

Quốc hội ban hành Luật quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 07 năm 2015.

Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM

30/12/2017

Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM ngày 12/10/2010 hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng, trên địa bàn thành phố.

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

30/12/2017

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM

30/12/2017

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch

29/12/2017

Hướng dẫn thủ tục, trình tự và các yêu cầu khi cấp Giấy phép quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM.

Hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, xác định tầng cao công trình

29/12/2017

Việc xác định diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc xây dựng để xác định mật độ xây dựng trên lĩnh vực quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 850/BXD ngày 11/5/2016 của Bộ Xây dựng.

Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án QHPKĐT 1/2000, 1/5000

29/12/2017

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt về phê duyệt đồ án (hoặc đồ án điều chỉnh) QHPKĐT (hoặc QHPKXD) tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu dân cư.

Cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị

29/12/2017

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải nội dung bản vẽ, tờ trình và Quyết định phê duyệt mẫu để làm cơ sở lập hồ sơ về nội dung Thiết kế đô thị trong đồ án (hoặc điều chỉnh) quy hoạch phân khu đô thị (hoặc quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000, 1/5000.

Mẫu Bản Vẽ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Và Phương Án Kiến Trúc Công Trình

29/12/2017

Sở Quy hoạch – Kiến trúc ban hành Thông báo về triển khai áp dụng mẫu bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Mẫu Tờ Trình Và Dự Thảo QĐ Phê Duyệt Điều Chỉnh Cục Bộ ĐAQHPK 1/2000

29/12/2017

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.