Mẫu Bản Vẽ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Và Phương Án Kiến Trúc Công Trình | An Phú Long

Mẫu Bản Vẽ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Và Phương Án Kiến Trúc Công Trình

Mẫu Bản Vẽ Quy Hoạch Tổng Mặt Bằng Và Phương Án Kiến Trúc Công Trình

Nhằm thống nhất thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình, Sở Quy hoạch – Kiến trúc ban hành Thông báo về triển khai áp dụng mẫu bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

 

Theo đó, kể từ ngày 23/10/2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc triển khai áp dụng “Mẫu bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình” đối với Hồ sơ chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

 

 

Tải file “Mẫu bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình” tại đây.

 

Nguồn: Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc TP.HCM