Mẫu Tờ Trình Và Dự Thảo QĐ Phê Duyệt Điều Chỉnh Cục Bộ ĐAQHPK 1/2000 | An Phú Long

Mẫu Tờ Trình Và Dự Thảo QĐ Phê Duyệt Điều Chỉnh Cục Bộ ĐAQHPK 1/2000

Mẫu Tờ Trình Và Dự Thảo QĐ Phê Duyệt Điều Chỉnh Cục Bộ ĐAQHPK 1/2000

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đăng tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

 

Tải Mẫu Tờ trình và Mẫu dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại đây: bản .DOC, bản .PDF.

 

Nguồn: Sở Quy Hoạch – Kiến Trúc TP.HCM