Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ | An Phú Long

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ

 

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

 

Ngày ban hành: 27/11/2017
Ngày có hiệu lực: 15/01/2018

 

Tải Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ tại đây.