Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM | An Phú Long

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn TP.HCM

 

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngày có hiệu lực: 30/06/2017.

 

Tải Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND tại đây.