QĐ 4793/QĐ-UNBD duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 KDC P. Tân Định | An Phú Long

QĐ 4793/QĐ-UNBD duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 KDC P. Tân Định

QĐ 4793/QĐ-UNBD duyệt đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 KDC P. Tân Định

 

Quyết định số 4793/QĐ-UNBD TP.HCM ngày 08/09/2017 duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, quận 1 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông).

 

Xem chi tiết Quyết định số 4793/QĐ-UNBD TP.HCM tại đây.