Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư | An Phú Long

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ra Thông tư 21/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

 

Theo đó, căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư là 25m2. Bên cạnh đó, căn hộ chung cư phải được chiếu sáng tự nhiên, đối với căn hộ có từ hai phòng ở trở lên thì có thể có một phòng ở không được chiếu sáng tự nhiên. Tương tự, phòng ngủ của căn hộ chung cư cũng phải thông thoáng, chiếu sáng tự nhiên và có diện tích sử dụng tối thiểu là 9m2.

 

Ngoài các yêu cầu trên, nhà chung cư còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác về thiết kế như: bảo đảm tuổi thọ thiết kế tối thiểu là 50 năm; kết cấu của nhà bảo đảm độ bền lâu tương ứng với tuổi thọ thiết kế; nêu rõ tuổi thọ của chung cư trong hồ sơ thiết kế và các hồ sơ khác; chủ đầu tư phải tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng công trình và có biện pháp can thiệp kéo dài thời hạn sử dụng hoặc có biện pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

Xem chi tiết Thông tư 21/2019/TT-BXD tại đây.