QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-UBND | An Phú Long

QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 33/2014/QĐ-UBND

Ngày 15/10/2014, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Quyết định này quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TP HCM theo quy định tại điều 143 và điều 144 Luật Đất đai 2013.

Theo quy định mới này, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới diện tích tối thiểu phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Khu vực 1 (gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) có diện tích tối thiểu là 50 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất chưa có nhà; 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20 m đối với đất có nhà

+ Khu vực 2 (gồm các quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5m đối với đất chưa có nhà; 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất có nhà

+ Khu vực 3 (gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ; ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), diện tích tối thiểu là 120 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7m đối với đất chưa có nhà; 80 m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất có nhà.

– Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu không thuộc khu vực nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì UBND quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần thửa đất sang đất ở, đồng thời với việc thực hiện tách thửa. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng và tách thửa phải bảo đảm các điều kiện theo quy định. Riêng trường hợp thửa đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

– Đối với trường hợp tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề: Thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa; diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyết định này

– Đối với hộ gia đình thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố hoặc khi thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m².

– Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp: Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 34/2013 của Chính phủ; Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại  quyết định này; Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy, Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND thay thế Quyết định 19/2009/QĐ-UBND đã tháo gỡ vướng mắc cho người dân vì theo Quyết định 19/2009/QĐ-UBND với những khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất thì không giải quyết tách thửa nay theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND, trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và công bố thì vẫn được tách thửa.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày 25/10/2014 (sau 10 ngày), kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa và Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND.

Tải Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại đây.