Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM | An Phú Long

Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM

Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM

 

Thông báo số 2840/TB-SQHKT TP.HCM ngày 12/10/2010 hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng, trên địa bàn thành phố.

 

Trích:

 

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị ngày 16/6/2009 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4920/UBND-ĐTMT ngày 02/10/2010 về thực hiện chuyển tiếp Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ và Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng; Sở Quy hoạch- Kiến trúc hướng dẫn thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị và thiết kế đô thị riêng, trên địa bàn thành phố.

III. Thành phần hồ sơ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết):

Bao gồm 02 bộ. Riêng thuyết minh và các bản vẽ gồm 06 bộ:

Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thỏa thuận quy hoach tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình;

Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế và bản sao chứng chỉ hành nghề của các Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị tham gia lập phương án thiết kế;

Bản sao giấy phép quy hoạch (đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao chứng chỉ quy hoạch được cấp trên lô đất (đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc diện cấp giấy phép quy hoạch) hoặc bản sao văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của cấp có thẩm quyền còn hiệu lực – nếu có;

Bản sao văn bản công nhận là chủ đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phát triển nhà ở);

Bản sao văn bản hoặc Quyết định của chủ đầu tư về việc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình thông qua thi tuyển đính kèm các bản vẽ phương án được lựa chọn (đối với các dự án đầu tư thực hiện thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình);

Bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm định;

Thuyết minh tóm tắt;

Thành phần bản vẽ:

– Tổng mặt bằng toàn khu đất tỷ lệ 1/500, có thể hiện sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 và các mặt đứng triển khai không gian kiến trúc theo chiều ngang và chiều dọc khu đất (tối thiểu 02 mặt đứng triển khai), tỷ lệ 1/200 – 1/500;

– Mặt bằng các tầng, mặt bằng mái của các hạng mục công trình chính, tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Mặt cắt ngang và mặt cắt dọc các hạng mục công trình chính  (chỉ thể hiện từ tầng bán hầm trở lên), tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Các mặt đứng các hạng mục công trình chính (tối thiểu 02 mặt đứng), tỷ lệ 1/100 – 1/200;

– Phối cảnh màu tổng thể công trình hoặc phối cảnh màu công trình (đối với công trình độc lập);

Đĩa CD lưu trữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Ghi chú:

– Khung tên bản vẽ sử dụng khung tên theo quy định đối với đồ án quy hoạch chi tiết, nhưng không có ô đóng dấu của cơ quan thẩm định và cơ quan phê duyệt.

– Cơ quan thỏa thuận chỉ ký, đóng dấu trên các bản vẽ Tổng mặt bằng, các mặt đứng triển khai không gian kiến trúc, mặt bằng trệt, mặt bằng mái, các mặt cắt, các mặt đứng của các hạng mục công trình chính nên cần thể hiện các bản vẽ này trên cùng bản vẽ (bản vẽ mặt bằng tầng hầm (nếu có) và các tầng khác của các hạng mục công trình chỉ để tham khảo).

 

 

Ngày có hiệu lực: 12/10/2010.

 

Tải Thông báo số 2840/TB-SQHKT đầy đủ tại đây.