GIÁM SÁT THI CÔNG (KHỐI THI CÔNG)

GIÁM SÁT THI CÔNG (KHỐI THI CÔNG)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.1 Thực hiện công tác giám sát theo hợp đồng thi công.
1.2 Kiểm tra công tác thi công tại công trường theo đúng bản vẽ thiết kế được duyệt.
1.3 Phát hiện sai sót trong bản vẽ Thiết kế (nếu có) báo Trưởng phòng TC-KT hoặc PGĐ. Đọc bản vẽ thi công và phát hiện các sai sót (nếu có) hoặc đưa ra biện pháp thi công (kết hợp với Đội trưởng) trước khi tiến hành thi công tại công trường.
1.4 Lập bảng phân công giám sát để trình Trưởng phòng hoặc PGĐ duyệt.
1.5 Lập kế hoạch giám sát hàng tuần gửi về Thư ký thi công để tập hợp.
1.6 Lập bảng xác nhận làm việc ngoài giờ gửi về Trưởng phòng Thi công xác nhận hàng tháng.
1.7 Lập Hồ sơ nghiệm thu từng hạng mục: Biên bản nghiệm thu nội bộ; Biên bản nghiệm thu công việc; Biên bản nghiệm thu giai đoạn; Bảng xác nhận khối lượng hoàn thành; Bảng xác nhận khối lượng phát sinh.
1.8 Lập bản vẽ hoàn công từng hạng mục Chuyển Phòng thi công.
1.9 Trình phương án thi công hoặc biện pháp thi công (đã thống nhất với Đội trưởng Công trình) để Trưởng phòng TC-KT và PGĐ phê duyệt sau đó chuyển chủ đầu tư hoặc TVGS (nếu có).
1.10 Tiến hành đo đạc, kiểm tra về kích thước, cao độ, định vị tim trục theo bản vẽ thiết kế (có đối chiếu với bản vẽ Xin phép xây dựng hoặc Bản vẽ được phê duyệt của BQL Dự án). Nếu có sai sót phải báo cáo ngay Trưởng phòng Thi công hoặc PGĐ. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của công tác này.
1.11 Lập các loại Biên bản theo Biểu mẫu hiện hành của Công ty và Bộ Xây dựng ban hành (có chữ ký của đại diện đơn vị TVGS hoặc Chủ đầu tư hoặc cả hai)
1.12 Lập bảng tiến độ thi công thực tế tại công trường sau khi công trình khởi công 3 ngày.
1.13 Kiểm tra, kiểm soát tiến độ, so sánh định mức vật tư với khối lượng thực tế, kiểm tra chất lượng công việc, chất lượng NC và ATLĐ của Đội trưởng, thầu phụ theo tiến độ TC.
1.14 Báo cáo tiến độ thi công, chụp hình quá trình thi công theo quy trình thống nhất.
1.15 Lập bảng chi tiết cấu kiện thép rồi chuyển về phòng Thi công kiểm tra trước khi chuyển qua bộ phận gia công thép (có sự kết hợp với Đội trưởng công trình).
1.16 Giám sát công tác thi công tại công trường theo đúng quy trình kỹ thuật và TCXD hiện hành.
1.17 Tập hợp tất cả các văn bản rời (đã có ký xác nhận hoặc chấp thuận của Chủ đầu tư và đại diện TVGS) chuyển về Công ty. Riêng tập hồ sơ Giám sát hàng tuần sẽ chuyển về Công ty để Trưởng phòng TC-KT và PGĐ xác nhận trước khi mang trở lại công trường. Ngoài ra hồ sơ giám sát phải chuyển về Công ty bất cứ lúc nào khi có yêu cầu của Trưởng phòng Thi công và PGĐ.
1.18 Tìm kiếm tham gia dự thầu các gói thầu xây dựng công trình & tìm nguồn việc thiết kế (ngoài nguồn Công ty và nguồn từ Công ty) khách hàng mới -> cung cấp số điện thoại cho BGĐ thông tin về khách hàng tiềm năng tham quan công trình (khi thành công sẽ được thưởng 1 phần theo quy chế kinh doanh APL).
1.19 Tư vấn cho công ty giá vốn xây dựng, lập dự toán bóc tách khối lượng chi tiết đầy đủ (tùy theo từng trường hợp công trình).
1.20 Xác nhận khối lượng của Đội trưởng và thầu phụ để làm căn cứ thanh quyết toán cho thầu phụ (Kết hợp với chủ đầu tư, nhân viên kinh doanh, bảo vệ).
1.21 Thực hiện hồ sơ quyết toán công trình phối hợp với kế toán, nhân viên kinh doanh.
1.22 Thực hiện báo cáo theo tuần, tháng, năm.
1.23 Hỗ trợ các bộ phận có liên quan thu thập thông tin về xây dựng, thiết kế, văn bản pháp lý.
1.24 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

– Nam, tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng – công nghiệp (ƯU TIÊN), hạ tầng kỹ thuật.
– Có kinh nghiệm 01-02 năm trở lên ở vị trí giám sát thi công hoặc sinh viên mới tốt nghiệp hạng khá-giỏi trở lên.
– Có khả năng lập dự toán báo giá công trình.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng và các phần mềm chuyên ngành xây dựng.
– Lập tiến độ bằng Microsoft Project (ƯU TIÊN).

– Vẽ được Shop Drawings cho khối thi công thực tế (ƯU TIÊN).
– Giao tiếp và viết tốt tiếng Anh.
– Trung thực, nhiệt tình, chịu áp lực cao trong công việc.
– Sẵn sàng đi làm việc xa.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ: Mọi hình thức
THỜI HẠN NỘP HS: từ 04/10/2021 – 04/11/2021
LIÊN HỆ: Ms. LAN – 792 Trường Sa, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
EMAIL: hanhchanhnhansu@anphulong.com
ĐIỆN THOẠI: (028) 38436090