Cấp giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cấp giấy phép xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ Xây dựng sẽ thí điểm cấp phép xây dựng trực tuyến cho nhà ở riêng lẻ, sau đó xây dựng hệ thống tập trung triển khai toàn quốc.

 

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết nội dung trên tại buổi làm việc với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về xây dựng, tích hợp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch, giấy phép xây dựng và thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Xây dựng đã khảo sát tại Hà Nội, sắp tới sẽ đến TP HCM và đang tái cấu trúc quy trình cấp giấy phép xây dựng đến mức độ 4. Dịch vụ này sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để bảo đảm triển khai toàn quốc trên cơ sở đã có kết nối với Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh của các địa phương trên cả nước.

Bộ cũng đang gấp rút triển khai việc cung cấp thông tin quy hoạch trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đã được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu xây dựng phần mềm triển khai và tích hợp dịch vụ công trực tuyến này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, dự kiến tháng 11 vận hành.

Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Kiểm soát thủ tục hành chính, cho biết việc thanh toán nghĩa vụ tài chính đối với thủ tục hành chính về đất đai chưa được triển khai trực tuyến. Người dân, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện thủ công trong khi có thể làm trực tuyến được như các loại thuế, lệ phí trước bạ, nghĩa vụ tài chính khác. Nguyên nhân bởi cơ quan Tài nguyên và Môi trường chưa công nhận chứng từ nộp nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ…) điện tử có ký số của ngân hàng hoặc trung gian thanh toán nên không thể thực hiện được các bước tiếp theo của thủ tục đất đai.

 

Công trình Cao ốc văn phòng Vina Building do An Phú Long thi công xây dựng.

 

Ngoài ra, việc chia sẻ dữ liệu của cơ quan thuế để cung cấp thông tin về thuế, lệ phí trước bạ trong thực hiện thủ tục đất đai với Cổng dịch vụ công quốc gia cũng chưa được thực hiện. Do đó, ông đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm nghiên cứu tái cấu trúc quy trình để cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục về đất đai, trước mắt thí điểm thủ tục đăng ký về biến động liên quan đến đất đai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cho biết đây đều là những dịch vụ công thiết yếu được người dân, doanh nghiệp mong chờ. Đặc biệt dịch vụ cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất có số lượng đối tượng thực hiện lớn.

Vì vậy, ông Dũng nhấn mạnh quan điểm không chờ đợi và làm giàu dần dữ liệu. Ông mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết tâm triển khai, không chờ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và tận dụng những gì đã có để làm.  

“Ngay cả việc thông tin quy hoạch các dự án, có thể ai đó rất ngại đưa lên, vì sợ bị bới móc thiếu sót nhưng đó là những thông tin chúng ta bắt buộc phải công khai, minh bạch trước người dân”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Ông đề nghị lựa chọn một số địa phương để thí điểm cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Theo vnexpress.net