Bàn giao hồ sơ – quyết toán hợp đồng thiết kế nội thất

Bàn giao hồ sơ – quyết toán hợp đồng thiết kế nội thất

Nội dung công việc:

 

• Công ty An Phú Long chuyển giao đầy đủ hồ sơ thiết kế chi tiết nội thất hoàn tất cho khách hàng theo gói thiết kế đã ký hợp đồng.

• Khách hàng ký biên bản nghiệm thu và bàn giao hồ sơ.

• Khách hàng và công ty An Phú Long cùng quyết toán hợp đồng thiết kế.