Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng thi công

Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng thi công

Nội dung công việc :

• Căn cứ vào yêu cầu của Chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế do Chủ đầu tư cung cấp Công ty An Phú Long sẽ tiến hành dự toán báo giá thi công xây dựng.

• Công ty An Phú Long – Phòng Thi công sẽ giới thiệu về công ty, hướng dẫn khách hàng tham quan các công trình đã và đang xây dựng.

• Hai bên sẽ đàm phán, thống nhất giá trị thi công theo đơn giá thỏa thuận và ký hợp đồng thi công xây dựng.