Khai triển hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết 2D

Khai triển hồ sơ thiết kế nội thất chi tiết 2D

Nội dung công việc:

 

•  Chuyên viên thiết kế nội thất triển khai thực hiện hồ sơ thiết kế chi tiết 2D theo phương án phối cảnh 3D đã được khách hàng ký duyệt ở bước trên theo quy trình thiết kế dưới sự giám sát của bộ phận kỹ thuật, mỹ thuật… nội bộ của Phòng Thiết kế.

• Thành phần hồ sơ thiết kế nội thất 2D gồm các mặt bằng, các mặt cắt, chi tiết các vách, trần, nền, chi tiết nội thất…

• Tập hợp hồ sơ nội thất 2D và nội thất phối cảnh 3D đã hoàn thành chuyển bước tiếp theo.