Bàn giao – nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Bàn giao – nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng

Nội dung công việc:

Sau khi kiểm tra kỹ thuật và vận hành test công trình hoàn tất có sự chứng kiến của Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư, công ty An Phú Long – Phòng Thi công sẽ tiến hành lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và bàn giao cho Chủ đầu tư sử dụng.