Khai triển hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Khai triển hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Thành phần hồ sơ:

 

Bản vẽ phương án thống nhất của khách hàng sẽ được chuyển đến các chuyên viên Phòng Thiết kế triển khai hồ sơ dưới sự giám sát về quy trình, kỹ thuật, thẩm mỹ… của Trưởng Phòng Thiết kế. Chi tiết nội dung khai triển gồm các giai đoạn như sau:

 

  • Giai đoạn 1: Hoàn chỉnh phương án chọn (KTS CTTK)
  • Giai đoạn 2: Thiết kế chi tiết kiến trúc công trình (KTS-HV)
  • Giai đoạn 3: Thiết kế kết cấu kỹ thuật công trình (KS)
  • Giai đoạn 4: Thiết kế chi tiết hệ thống Điện – Nước công trình (KS ĐN)
  • Giai đoạn 5: Dự toán công trình (KS DT)