Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế nội thất

Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế nội thất

Nội dung công việc:

 

• Bộ phận quản lý kỹ thuật sẽ thẩm định và kiểm duyệt bộ hồ sơ thiết kế chi tiết nội thất.

• Sau đó bộ hồ sơ thiết kế chi tiết nội thất được in ấn đóng cuốn và chuyển đến bộ phận điều phối thực hiện bước tiếp theo.