Bảo hành – bảo trì

Bảo hành – bảo trì

Nội dung công việc:

Sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và bàn giao cho Chủ đầu tư sử dụng, công trình Quý khách sẽ được Đội bảo hành, bảo trì của công ty An Phú Long phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng 24/24.