Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Kiểm duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật

Nội dung công việc:

 

• Bộ phận quản lý kỹ thuật Phòng Thiết kế sẽ thẩm định, kiểm duyệt bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

• Bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật được in ấn đóng cuốn và chuyển đến bộ phận điều phối thực hiện bước tiếp theo.