Ký hợp đồng thiết kế

Ký hợp đồng thiết kế

Thời gian thực hiện:

Sau khi thống nhất phương án khách hàng sẽ được cung cấp Bảng đơn giá thiết kế, để chọn giá trị thiết kế theo gói thiết kế.
Sau đó công ty và khách hàng ký Hợp đồng thiết kế (hoặc Phiếu báo giá thiết kế) và đây là cơ sở để công ty tiến hành các bước triển khai tiếp theo.