Tiếp nhận mặt bằng và bảng tiến độ thi công

Tiếp nhận mặt bằng và bảng tiến độ thi công

Nội dung công việc :

• Công ty An Phú Long – Phòng Thi công sẽ tiếp nhận mặt bằng trống, trường hợp mặt bằng có công trình cũ công ty An Phú Long sẽ hướng dẫn Chủ đầu tư ký hợp đồng đập phá tháo dỡ công trình cũ với các đội chuyên nghiệp, an toàn.

• Phòng Thi công sẽ cung cấp bảng tiến độ thi công và dán tại khu vực thông báo của công trường.

• Lập lán trại, kho, nhà vệ sinh, hàng rào bao che và bảng hiệu công trình theo quy định hiện hành.