5 Đặc trưng Nhà thuộc địa Pháp

02/10/2018

Người Pháp đã mang kiến trúc cổ điển tới Việt Nam. Đó là những công trình với những tiêu chuẩn thực tế, khắt khe. Vì vậy, không ngạc nhiên khi chúng có thể tồn tại tốt tại một đất nước nhiệt đới gió mùa trái ngược hoàn toàn với khí hậu Châu Âu.