Hàng nghìn tỷ đồng đầu tư một loạt nút giao thông lớn tại TP.HCM

31/08/2016

Chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các quận, huyện rà soát, đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các nút giao thông trọng điểm.