Lều Yurt bằng trúc: Truyền thống và đổi mới

02/10/2018

Dưới sự hướng dẫn của nhà xây dựng bậc thầy người Đức Jörg Stamm, các học viên ở Bamboo U đã dựng nguyên mẫu lều Yurt có khả năng xếp lại ở Bali.