Tăng phí công chứng, chứng thực từ 2017

29/12/2016

Từ ngày 1/1/2017, các quy định liên quan đến phí công chứng, chứng thực hợp đồng, lệ phí cấp thẻ căn cước công dân… bắt đầu có hiệu lực thi hành.