Ngôn ngữ của kiến trúc: Ý nghĩa của các hình dạng

27/04/2017

Tạo hình là một việc kì diệu, không sao định nghĩa được, nhưng có thể mang lại niềm vui cho con người bằng một phương thức khác biệt với việc tế trợ xã hội.