Người Sài Gòn ở chung cư hư hỏng sẽ được tái định cư tại chỗ

10/07/2016

Ngoài việc người dân được ở căn hộ mới, tại vị trí cũ, TP HCM muốn nhà đầu tư phải trả lại nguyên vẹn diện tích cho họ mà không buộc phải đóng thêm tiền. Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND TP cho phép thực hiện phương án tái định cư tại chỗ.