Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch

02/01/2018

Quốc hội hôm 24/11/2017 đã thông qua Luật Quy hoạch với tỷ lệ ĐBQH đồng ý là 88,19%. Luật này không không cho phép điều chỉnh quy hoạch thấp hơn nếu việc điều chỉnh này ảnh hưởng đến quy hoạch cao hơn.

Cấp phép xây dựng theo giai đoạn: Người mua nhà được lợi

01/07/2016

Nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được cấp phép xây dựng giai đoạn 1 (móng, hầm và sàn tầng trệt) trong khi chờ hoàn thiện các thủ tục khác. Sở Xây dựng cho biết việc cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai thi công phần móng, phần ngầm đồng thời với việc thực hiện nhiều thủ tục khác.