Tăng phí công chứng, chứng thực từ 2017

Tăng phí công chứng, chứng thực từ 2017

Từ ngày 1/1/2017, các quy định liên quan đến phí công chứng, chứng thực hợp đồng, lệ phí cấp thẻ căn cước công dân… bắt đầu có hiệu lực thi hành.

 

Tăng phí chứng thực hợp đồng, giao dịch từ năm 2017

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 226/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Theo đó, từ ngày 01/01/2017 đổi tên gọi từ lệ phí sang phí với các mức thu phí chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau: Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch: 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch (tăng 20.000 đồng so với quy định hiện hành); Phí chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch: 30.000 đồng/hợp đồng (tăng 10.000 đồng so với quy định hiện hành); Phí sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực: 25.000 đồng/hợp đồng (tăng 15.000 đồng so với quy định hiện hành).

Thông tư 226/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư liên tịch 158/2015/TTLT-BTC-BTP.

Tăng mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên

Từ ngày 01/01/2017, Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên có hiệu lực thi hành.

Theo đó, tăng mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên (trừ các hợp đồng thuê QSDĐ; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản; mua bán tài sản bán đấu giá) từ ngày 01/01/2017 như sau:

Mức thu: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (quy định hiện hành 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng);

Giới hạn mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp (quy định hiện hành là 10 triệu đồng/trường hợp);

Thông tư 257/2016/TT-BTC thay thế Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP, Thông tư 54/2015/TT-BTC, Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP.

Sẽ thu phí đổi CMND sang thẻ Căn cước công dân từ năm 2017

Đây là quy định mới nổi bật tại Thông tư 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ Tài chính ban hành.

Theo đó, thay vì được miễn lệ phí như hiện nay thì kể từ ngày 01/01/2017, công dân phải nộp lệ phí khi thực hiện đổi CMND 9 số, 12 số sang Căn cước công dân.

Đồng thời quy định các đối tượng hiện không phải nộp lệ phí cũng bắt đầu phải nộp 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân bao gồm: Công dân từ 16 tuổi trở lên làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; Công dân đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; Đối với công dân dưới 16 tuổi khi làm thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân sẽ được miễn lệ phí.

Thông tư 256/2016/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 170/2015/TT-BTC.

Bổ sung 3 đối tượng được miễn phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thông tư 244/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp (LLTP) có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

So với quy định hiện hành mức thu phí cung cấp thông tin LLTP vẫn giữ nguyên Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP đề nghị cấp trên 02 phiếu LLTP trong một lần thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi tổ chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/ phiếu (quy định hiện hành là 3.000 đồng/phiếu) để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu phiếu LLTP.

Đồng thời, Thông tư còn bổ sung thêm 03 đối tượng được miễn phí cấp phiếu LLTP gồm: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật.

Thông tư 244/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 174/2011/TT-BTC.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2017 là 100.000 đồng

Theo Thông tư 220/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư từ ngày 01/01/2017 chỉ còn 100.000 đồng/lần cấp (giảm 300.000 đồng so với quy định hiện hành).

Thông tư 220/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 02/2012/TT-BTC và Thông tư 118/2015/TT-BTC.

Theo Tuyết Hạnh – Báo Xây Dựng